retro
Lenovo ThinkPad X300 v roce 2008.
Na první pohled je patrná thinkpadí kontinuita.
IBM ThinkPad A21e photo
Výroční retro soutěž Lenovo ThinkPad 25