ThinkVantage System Update: aktualizace Lenovo software

19. 4. 2012 | 10

V jednom z posledních dílů našich průvodců ThinkVantage Tools software si ukážeme aplikaci pro automatickou instalaci a aktualizaci ovladačů a Lenovo software, System Update, která přijde vhod nejenom při pravidelných aktualizacích, ale také při čisté instalaci operačního systému na ThinkPad.

ThinkVantage System Update

Jak jsem již zmínil v úvodu, ThinkVantage System Update je aplikace, která slouží k aktualizaci ovladačů, software a firmware (BIOS) specifických pro notebooky ThinkPad přes internet. Tyto aktualizace nedokáže poskytnout Windows Update, a tak existuje software přímo od Lenova. Aplikace však rovněž pomůže při čisté instalaci Windows, kdy je ve většině případů schopná vyhledat a nainstalovat všechny potřebné ovladače a programy od společnosti Lenovo do jinak čistého počítače. Ve své podstatě tak stačí nainstalovat prázdný operační systém, poté ThinkVantage System Update, který už další software a ovladače sám vyhledá, stáhne a nainstaluje.

tvsu-tvt-iko-25255B4-25255D

Benefity nepřináší pouze jednotlivým uživatelům. Společnosti s centrální správou mohou na System Update napojit vlastní “repozitáře” s ovladači a software, ten spravovat a prostřednictvím tohoto systému počítače aktualizovat (distribuovat jim aktualizace).

ThinkVantage System Update je velmi malá aplikace, netváří se nikterak důležitě, ale její přínos je doslova obrovský (alespoň z mého úhlu pohledu, protože aplikaci velice rád používám): namísto neustálého kontrolování webu podpory Lenovo, zda nebyly vydány nové verze ovladačů, aplikací (např. ThinkVantage) či BIOSu jednou za čas stačí spustit System Update a práce je hotová, o starost méně. Nehledě na čistou instalaci systému.

Aktualizace se v System Update ovšem z logických důvodů (zatížení serverů apod.) objevují později než na webu podpory Lenovo. Někdy vznikne také určitá časová prodleva u úplně nových konfigurací notebooků, které ještě nejsou zapsané v databázi. Kdyby tento problém delší dobu přetrvával, stačí kontaktovat podporu Lenovo, která konfiguraci doplní (vlastní zkušenost).

Rozhraní aplikace

TVSU-252520welcome-25255B3-25255D

Aplikační rozhraní je velice jednoduché, zděděné ještě z původního konceptu a společného designu ThinkVantage aplikací. Jedná se tak o strohé okno s dvěma rámci: levým pro výběr možností a pravým, který zobrazuje obsah (zprávy, seznam aktualizací apod.).

TVSU-252520welcome-25255B11-25255DUvítací obrazovka (Welcome)

Na úvod nás aplikace přivítá obrazovkou “Welcome”, ve které v podstatě pouze shrnuje možnosti aplikace a její funkce.

Vyhledat aktualizace (Get new updates)

Pomocí volby “Get new updates”, případně tlačítkem “Next” v pravém dolním rohu, zahájíme vyhledávání aktualizací dostupných pro náš notebook.

Instalace odložených aktualizací (Install deferred updates)

Pokud aktualizační balíček pouze stáhneme, ale nenainstalujeme (tedy odložíme jeho instalaci – “defer”), seznam takto stažených aktualizací včetně možnosti jejich instalace najdeme v nabídce “Install deferred updates”.

Plánování kontroly aktualizací (Schedule Updates)

TVSU-252520schedule-25255B3-25255D

Aktualizace můžeme naplánovat. K dispozici je pouze jedna možnost časování: měsíční automatická kontrola, kdy ji můžeme povolit, nebo zakázat, případně vybrat den v měsíci, kdy bude automatická kontrola provedena. Vybrat můžeme také, na které instalace bude plán upozorňovat (kritické, doporučené, nebo oboje) a jakým způsobem (automaticky instalovat, pouze upozornit).

Historie aktualizací (View installation history)

TVSU-252520history-25255B3-25255D

Historii aktualizací, tedy seznam dříve nainstalovaných aktualizací včetně jejich verze, výsledku instalace (úspěšně dokončená, nedokončená) a data, najdeme v nabídce “View installation history”.

Obnovit skryté aktualizace (Restore hidden updates)

TVSU-252520hidden-25255B3-25255D

Aktualizace můžeme skrývat, aby se již znovu nezobrazovaly v nabídce. Ty, které jsme skryli, můžeme zpětně opět nechat zobrazovat. Do jejich seznamu se dostaneme skrze nabídku “Restore hidden updates”, obnovíme je tlačítkem “Unhide”.

Vyhledání, třídění a instalace aktualizací

TVSU-252520updates-252520menu-25255B3-25255D

Po vyhledání nových aktualizací pomocí nabídky “Get new updates” nebo tlačítkem “Next” na úvodní obrazovce, se jejich seznam zobrazí v přehledném záložkovém rozdělení na:

  • kritické (Critical) – Ty je logicky vhodné      instalovat vždy,
  • doporučené (Recommended) – doporučené instalovat      vždy,
  • volitelné (Optional) – není nutné instalovat
  • a dodatečné (Extra) – obvykle se jedná      o extra aplikace, které nemají vliv na správné fungování počítače, tedy je      není nutné instalovat.

TVSU-252520updates-252520menu-25255B9-25255D

V přehledu nalezených aktualizací můžeme jednotlivé záznamy rozevírat tlačítkem “+”. Tím zobrazíme dodatečné podrobnosti, jako je výrobce software/ovladače, verze, velikost pro stahování a po instalaci na pevném disku. Zašrktnutím “Defer installation (download only)” balíček pouze stáhneme, ale nenainstalujeme (odložíme a následně nainstalujeme ve vhodnou chvíli pomocí nabídky odložených aktualizací, viz. výše v článku). Kliknutím na “View details” zobrazíme podrobnosti o aktualizaci (v podstatě “readme”), “Do not show this update” aktualizaci přidá mezi skryté (viz. výše v článku).

Aktualizace, které chceme nainstalovat, musíme zaškrtnout vlevo u jejich názvu a opět potvrdit tlačítkem “Next” v pravém spodním rohu. Pak se již aktualizace postupně všechny v podstatě skrytě nainstalují. Obvykle se setkáme s tím, že bude nutné po instalaci restartovat notebook.

Odpovědět

comment-avatar

Informace: Žádné osobní údaje nejsou povinné! Povinný je pouze text komentáře.


Související příspěvky