ThinkVantage Power Manager: pokročilá správa napájení

30. 3. 2012 | 20

Jednou z nejdůležitějších a nejzákladnějších aplikací v balíku ThinkVantage Tools, která je předinstalovaná na ThinkPadech (a nově i na ThinkCentrech) vždy, je správce napájení s pokročilými funkcemi – ThinkVantage Power Manager. V dnešním článku si představíme, co všechno díky přímému napojení na BIOS a hardware dokáže.

Podobně jako ostatní profesionální pracovní notebooky nabízí také Lenovo ThinkPady pokročilou správu napájení, které nechybí přímé napojení na hardware zařízení, díky čemuž dokáže takový software pracovat na mnohem vyšší úrovni, než je možné u běžných notebooků. Abychom se ale jen nebili do prsou, do určité míry je to zároveň nutností, protože profesionální ThinkPady dokáží pracovat s více bateriemi (klasické, připínatelné Slice, v šachtě UltraBay), stálým napájením USB portů a podobně, je tedy nutné poskytnout uživateli adekvátně vybavený software, prostřednictvím kterého bude možné všechna nastavení přehledně ovládat a nemuset kvůli tomu neustále navštěvovat BIOS. U Lenova se software nazývá ThinkVantage Power Manager, je standardně vždy předinstalovaný už z továrny (stáhnout se ale samozřejmě dá i z webu podpory Lenovo, případně přes ThinkVantage System Update) a dnes si povíme, co dokáže a jak jej ovládat. Chybět nebude také pár tipů pro nastavení.

Co Power Manager dokáže?

Než si o samotném správci napájení začneme konkrétně a podrobně povídat, v rychlých bodech si uvedeme, co tato aplikace ve svých nejnovějších verzích dokáže:

 • Přepínání a správa napájecích profilů s nastaveními      specifickými pro ThinkPad
 • Maximální prodloužení výdrže notebooku pomocí funkce      Battery Stretch
 • Ovládání některých voleb dostupných pouze z BIOSu      (zvuková upozornění, správa napájení procesoru, hlučnost a výkon optické      mechaniky)
 • Nastavení stálého napájení USB portů
 • Automatická aktivace nastavení dle plánu
 • Přehled a nastavení nabíjení baterií, změna prahů      nabíjení

Několik souvislostí na úvod

Proč instalovat?

V dnešní době, kdy Windows 7 samy o sobě poskytují poměrně slušné možnosti správy napájení, by se mohlo zdát zbytečné software jako Power Manager instalovat. U Windows XP a starších systémů to byla samozřejmě nutnost, protože správce napájení od Lenova spolu se svým ovladačem všechny základní i pokročilé funkce do počítače narouboval. I dnes však skutečně má co nabídnout, nehledě na to, že spoustu důležitých a pro ThinkPady specifických funkcí samotné Windows neposkytnou.

Co instalovat?

Aby mohl Power Manager pracovat, je nutné nainstalovat ovladač správy napájení (“Power Management Driver”), který právě napojí software přes BIOS na hardware. Ovladač je ovšem také zodpovědný za správnou funkci klávesových zkratek přes Fn a jejich grafických upozornění (OSD), na čisté instalaci jakéhokoliv ThinkPadu je tedy více než vhodné mít nainstalovanou kombinaci následujícího software:

 • ovladač správy napájení (power management driver),
 • správce napájení (ThinkVantage Power Manager),
 • ovládací software klávesových zkratek (Hotkey a OSD).

Spuštění Power Manageru

Správce napájení ThinkVantage Power Manager je sám o sobě po instalaci spuštěný samozřejmě neustále. Do samotného aplikačního rozhraní se však můžeme dostat hned několika způsoby:

 • z nabídky ThinkVantage Tools,
  image-25255B7-25255D
 • ve standardním nastavení pomocí kliknutí na nástrojovou      lištu na hlavním panelu,
  image-25255B6-25255D
 • přes nabídku napájecích profilů pomocí zkratky Fn+F3 –      Manage Settings.
  image11-25255B7-25255D

Jednoduché rozhraní

Ve výchozím nastavení se Power Manager spustí v jednoduchém rozhraní, které nabízí pouze dvojici záložek. Prostřednictvím první (Power Use) velmi jednoduchým a názorným způsobem nastavujeme samotnou správu napájení, napájecí profil, časovače a podobně. Ve druhé záložce (Battery) pracujeme s informacemi o baterii. Jednoduchý “Basic” režim je vhodný především pro ty uživatele, kteří se se správou napájení nechtějí obšírněji zabývat a spíše tyto činnosti přenechají automatice.

TVTPM-basic4

Posuvník spotřeby/úspory (Power Use)

Základem jednoduché první záložky “Power Use” je poměrně jasný a přímočarý posuvník, který je bez problému pochopitelný i pro úplného lajka: tahem vlevo zvyšujeme výkon i spotřebu notebooku, tažením vpravo docílíme úplného opaku. Základem je změna intenzity podsvícení, rychlosti procesoru, případně v režimu vysokého výkonu také aktivace funkce Turbo Boost u procesoru i grafické karty – to ostatně vidíme na “tachometrech” pod posuvníkem. Tlačítkem v podobě ventilátoru (Lenovo Turbo Boost+) můžeme procesor donutit co nejdéle držet maximální takty tím, že necháme ventilátor pracovat neustále na vysokých otáčkách. Odměnou za vysoký hluk nám může být co nejdéle udržitelný maximální výkon procesoru a grafické karty.

TVTPM-basic4-25255B6-25255D

Vpravo od posuvníku můžeme nastavit (“Settings…”) a případně také okamžitě aktivovat funkci Battery Stretch (“protáhnutí výdrže baterie”). Jedná se o sestavu funkcí, které sníží spotřebu notebooku na absolutní minimum, aby bylo z baterie možné vyždímat každý zbývající Watt.

TVTPM-battery-stretch2

V nastavení této funkce je možné:

 • snížit jas displeje,
 • rychleji vypínat displej (za 30 vteřin),
 • snížit hloubku a kvalitu barev (vypne se rozhraní Aero,      aktivuje se základní motiv, okna v pozadí jsou automaticky ztmavena),
 • použít úsporné pozadí plochy,
 • vypnout bezdrátové sítě,
 • optickou mechaniku,
 • zvuk,
 • pozastavit nepoužívané služby na pozadí
 • a snížit takt procesoru na minimum.

V okně je zároveň zobrazeno odhadované prodloužení výdrže po aktivaci funkce Battery Stretch.

image1311

Vlevo v šedém poli hlavního okna správce napájení nastavujeme další možnosti (akce víka displeje a tlačítka napájení, spánek, vypínání displeje):

 • Akce po zavření víka displeje, InstantResume
  • Nastavíme, co počítač       provede za akci po zavření víka displeje (nic, spánek, hibernace,       vypnutí).
   closing-lif2
  • Můžeme aktivovat       InstantResume – notebook nechá po nastavenou dobu stále aktivní       bezdrátové připojení (v nastavení lze dále volit, kterých sítí se to týká       – např. pouze sítě na pracovišti, když přecházíme mezi místnostmi se       zavřeným notebookem). Přitom může také zahrát zvuk, při zavření víka je       možné zamknout notebook, nebo pouze v případě, že se s notebookem nehýbá.
   instant-resume2
 • Měnit časovače spánku (zvlášť pro provoz na baterii a      nabíječku).
  sleep2
 • Měnit časovače vypínání displeje (opět zvlášť pro      baterii i nabíječku).
  display-off2
 • Akce po stisknutí tlačítka napájení (nic, spánek,      hibernace, vypnutí).
  power-button2

Přehled baterií (Battery)

Druhá záložka “Battery” je velice jednoduchá a nenabízí nic jiného než prosté základní informace o připojených bateriích: celkový stav, celkový zbytek kapacity a odhadovaný čas zbývající výdrže, dále tyto informace doplněné ještě o počet nabíjecích cyklů a číslo baterie zobrazuje pro jednotlivé připojené baterie. V jednoduchém režimu od této záložky víc čekat nemůžeme.

pm-battery-25255B15-25255D

Rozšířené rozhraní

Pomocí tlačítka vpravo nahoře však můžeme jednoduše přepnout do pokročilého režimu (“Advanced”), který kromě podrobné správy mnoha napájecích profilů nabídne také další, obecná nastavení, plánovač, detailní úpravu nabíjení baterie a možnosti samotné aplikace.

image29

Napájecí profily

Na základní záložce “Power Plan” máme možnost prohlížet a případně upravovat nastavení existujících napájecích profilů (vybíráme profil vlevo v šedém poli, nastavujeme vpravo ve větším, bílém rámci). profily můžeme rovněž mazat (Delete), vytvářet (New), importovat a exportovat. Jednotlivé možnosti profilů jsou tematicky rozdělené pomocí rozevíracích seznamů, nad nastavením je však vždy vidět jednoduchý graf ukazující základní charakteristiky zvoleného profilu pro chod na baterii i nabíječku (výkon, teplota systému, hlučnost ventilátoru, spotřeba energie – ta je nepochopitelně počítaná hlavně dle jasu displeje).

 • Systémová nastavení      (System settings)
  systemidle3

  • Výkon počítače: nízký,       vyrovnaný, turbo, maximum turbo (resp. výkon CPU, při “maximum turbo” se       zapne vysoký výkon chlazení)
  • Povolení či zakázání       hlubokého spánku procesoru
  • Optimalizace       ventilátoru: vyvážený režim, maximální výkon
  • Jas displeje
  • Automatické odpojení       optické mechaniky při nečinnosti (praktické pro šetření energie na       baterii – optická mechanika se odpojí a nespotřebovává energii, když není       potřeba; automaticky se probudí, pokud stiskneme tlačítko jejího       otevření, případně znovu ji připojíme přes Tento počítač)
 • Časovače (Idle timers)
  systemidle7

  • Ztlumit jas displeje,       úroveň jasu po ztlumení
  • Snížit obnovovací       frekvenci displeje, frekvence po snížení
  • Vypnout displej
  • Zastavit pevný disk       (máte-li v notebooku hlavní SSD a sekundární HDD, doporučil bych pro       snížení hluku na nabíječce a spotřeby na baterii nastavit na minimálních       30 vteřin)
  • Uspat notebook
  • Hibernovat notebook
 • Pokročilá nastavení      (Advanced settings)
  advanced2

  • Povolit hybridní spánek
  • Povolit       časované/automatické probouzení notebooku (vhodné na baterii vypnout, aby       se notebook neprobouzel např. v tašce, aniž byste o tom věděli)
  • Úspora energie PCI       Express
  • Přehrávání videa:       kvalita, nebo úspora energie
  • Povolit inteligentní       pozastavení (nepoužívaných) USB zařízení
  • Povolit střídání       prezentaci na pozadí Windows
  • Charakter činnosti       chlazení: pasivní, aktivní (v praxi obvykle nemá velký vliv)
 • Akce (Events)
  events-25255B3-25255D

  • Vyžadovat heslo po       probuzení
  • Akce po stisku Fn+F4       (spánek)
  • Akce po stisku tlačítka       napájení
  • Akce po zavření víka       displeje
 • Upozornění (Alarms)
  events-alarms7

  • Upozornění na nízký       stav baterie (práh, akce)
  • Rezervní úroveň baterie
  • Upozornění na kritický       stav baterie (práh, akce)

Obecné volby, Battery Stretch

Ve druhé záložce máme k dispozici nastavení voleb obecně platných pro všechny napájecí profily, stálé napájení USB, ovládání dynamického nastavení jasu, no a také nastavení funkce Battery Stretch (snížit jas displeje, rychleji vypínat displej, snížit hloubku a kvalitu barev, použít úsporné pozadí plochy, vypnout bezdrátové sítě, optickou mechaniku, zvuk, pozastavit nepoužívané služby na pozadí a snížit takt procesoru na minimum).

 • Možnosti správy napájení
  pm-global-pm-options-25255B2-25255D

  • Aktivace pípnutí při       připojení napájecího adaptéru
  • Aktivace stále       napájených USB portů (žluté USB porty na ThinkPadu pro nabíjení MP3       přehrávačů, mobilních telefonů a podobně, i když je notebook vypnutý), je       možné je volitelně aktivovat také v režimu hibernace či úplně vypnutého       notebooku (tedy i bez připojení nabíječky; je třeba vzít v úvahu       následnou drobnou spotřebu energie i v těchto režimech)
  • Nastavení a aktivace       Battery Stretch (stejné volby jako v jednoduchém rozhraní)
 • Dynamické ovládání      podsvícení displeje  
  pm-global-brightness-25255B2-25255DAutomaticky      ztlumí podsvícení displeje v nastavených situacích:

  • Při vypínání/startu       počítače
  • Po odhlášení uživatele       z Windows
  • Při přepínání uživatele       ve Windows
  • Při zamknutém Windows
  • Při aktivním spořiči       obrazovky
 • Události a upozornění      platné pro všechny profily
  pm-global-events-25255B2-25255D pm-global-alarms-25255B2-25255D
  Naprosto shodné nastavení událostí (zavření víka displeje, InstantResume,      zkratka spánku, tlačítko napájení) a upozornění (nízký stav baterie,      kritický stav baterie), které se však aplikuje pro všechny profily,      bez ohledu na jejich jednotlivá nastavení.
 • Pokročilá      nastavení  
  pm-global-advanced-25255B2-25255DV této      sekci najdeme hlubší, pokročilá nastavení: rychlost (a s ní související      hlučnost a spotřeba) optické mechaniky, aktivace správy napájení procesoru      a PCI.

Plánovač, Peak Power Scheduler

Záložka “Power Agendas”, umožňující nám plánovat určitá nastavení (změnu nastavení) správy napájení, je poměrně nová, k dispozici v Power Manageru pouze krátkou dobu. Plány můžeme vytvářet, upravovat, mazat, aktivovat a deaktivovat (jejich zatržením).

pm-agendas3 pm-peak-power3

Plánovat můžeme na základě dnů v týdnu a časových úseků:

 • časovač spánku,
 • časovač hibernace,
 • časovač vypnutí displeje,
 • vypnutí počítače,
 • přepnutí/aktivaci určitého napájecího profilu,
 • jas displeje,
 • GreenEarth-eco17tzv. “Peak Power      Scheduler”
  (nová,      “zelená” funkce, důležitá hlavně pro velké firmy dbající na maximální      ekologii, idea je zhruba taková: vynucený běh notebooku na baterii v      denních špičkách spotřeby elektrické energie, kdy se nadměrné vytížení      kryje méně “čistými” zdroji energie, a tak se zvyšují emise oxidu      uhličitého; je možné nastavit kromě dnů v týdnu a času také rozmezí      platnosti dle rozmezí dnů v roce, hladinu nabití baterie, kdy se funkce      automaticky deaktivuje a notebook nabije, případně automatická deaktivace      dle spotřeby)

Informace a správa baterie, úprava nabíjení baterie

Předposlední záložka s výmluvným názvem “Battery” se celá zabývá bateriemi připojenými k notebooku. V horní části je zobrazen celkový stav všech připojených baterií a v případě běhu na baterii nebo jejího nabíjení také zbývající čas.

pm-battery-25255B6-25255D

Pravá horní část se nese ve znamení nastavení nabíjení baterie, o kterém vidíme v rámečku informace a upravovat jej můžeme pomocí tlačítka “Battery Maintenance…”. V této nabídce vybereme baterii a nastavíme jí nabíjecí režim (“Charge mode”) – pokud baterii často používáme na nabíječce, není nutné ji stále dobíjet, jakmile jí poklesne byť jen minimálně stav nabití, tím také zkracujeme její životnost, poslední procenta jsou navíc pro baterii i nabíjecí elektroniku největší zátěž:

 1. vždy plně nabíjet baterii, pokud poklesne pod 96 %,
 2. automaticky optimalizovat (správce napájení přepíná v      závislosti na vypozorovaném používání mezi plným nabitím a částečným      nabitím pro ochranu baterie před nadměrným opotřebováváním),
 3. vlastní prahy nabíjení baterie – uživatel může nastavit      nabíjení baterie zcela podle sebe (v minulosti se mi vyplatilo nabíjet      baterii pouze pokud notebook skutečně někam beru, jinak ji v podstatě      nenabíjet a hlavně ji nezatěžovat nabíjením až do úplného konce; např.      nabíjet do 90 % pouze při poklesu pod 40 %, jakmile notebook beru s sebou      a potřebuji maximální výdrž, změním zpět na plné nabití – viz. náš předchozí článek se zkušenostmi).

Pozn.: Vypadá to, že nový typ nabíjení baterie známý z ThinkPadu X1, kdy se při připojení dvou baterií nejprve nabije hlavní do 80 %, následně sekundární do 80 % a nakonec se dobijí obě na 100 %, dorazil už také do ostatních ThinkPadů, protože tímto stylem se má T420s při připojení UltraBay baterie nabíjí.

pm-battery-maintenance-25255B3-25255D

Zpět v hlavní nabídce Power Manager na záložce Battery: v levém rámci najdeme výčet připojených baterií (technicky je možné mít připojené maximálně dvě baterie: jednu klasickou, hlavní a jednu přidavnou: Slice na spodní straně notebooku, nebo UltraBay v šachtě – dle podpory jednotlivých modelů notebooků) a jejich zběžný stav (opotřebení). Po kliknutí na konkrétní baterii se ve větším pravém rámci zobrazí detailní informace o dané baterii: od kapacity, teploty, vybíjení/nabíjení, před výrobní čísla, počet cyklů, až po výrobce článků.

pm-battery-25255B15-25255D

Nastavení aplikace

Na poslední záložce “Options” můžeme nastavit několik možností Power Manageru. Jedná se předně o to, zda chceme na hlavním panelu u hodin zobrazovat ukazatel stavu baterie (více níže), pravidelně zobrazovat informaci o stavu nabití baterie, velikost textu v nabídce ukazatele (malý, střední, velký), no a nakonec také akci po stisknutí zkratky Fn+F3 (zobrazit nabídku profilů – viz. níže, případně pouze vypnout displej).

Další součásti Power Manageru

Součástí Power Manageru není pouze ovládací rozhraní, ale také rychlá nabídka, kterou vyvoláme pomocí klávesové zkratky Fn+F3, no a také nástrojová lišta na hlavním panelu (ukazuje stav baterie a informace).

Ukazatel baterie na hlavním panelu

image41Jak jsem zmínil, na hlavním panelu u oznamovací oblasti můžeme nechat zobrazovat ukazatel baterie. Při provozu na nabíječce zobrazuje o procentuálním nabitím, fungujeme-li na baterii, odhaduje (vcelku přesně) zbývající výdrž na základě momentální spotřeby. Najedeme-li myší na ukazatel, zobrazí se bublina s informací o zbývající výdrži, procentuální zbývající kapacitě a případně nastavení nabíjení baterií.

image-25255B10-25255D image-25255B5-25255D

Po kliknutí pravým tlačítkem se zobrazí možnosti:

 • vypnout displej,
 • rychle aktivovat Battery      Stretch      (s odhadem přidaného času),
 • aktivovat InstantResume,
 • vyjmutí baterie (vyzve k vypnutí/hibernaci notebooku),
 • změnit režim/prahy nabíjení baterie,
 • přepnuté stylu zobrazení (zbývající procenta/odhadovaný      čas),
 • spustit Power Manager.

Klikneme-li na ukazatel levým tlačítkem, otevře se aplikační okno Power Manageru.

Nabídka po stisku Fn+F3

Pokud jsme nastavili zobrazení nabídky režimu napájení po stisknutí kombinace Fn+F3, zobrazí se v jednoduchém režimu známý posuvník mezi výkonem a úsporou baterie s možností aktivace Battery Stretch. Pomocí “Manage Settings” spustíme Power Manager.

FnF3-basic7 FnF3-adv6

V rozšířeném rozhraní se zobrazí o to rozšířenější nabídka: výběr z napájecích profilů, možnost vypnout displej, aktivovat Battery Stretch, změnit nastavení Fn+F3 a spuštění Power Manageru (“Manage Settings”).

Odpovědět

comment-avatar

Informace: Žádné osobní údaje nejsou povinné! Povinný je pouze text komentáře.


Související příspěvky