ThinkVantage Rescue and Recovery: zálohování a obnova

22. 3. 2012 | 34

V dnešním dílu seriálu o aplikacích z balíku ThinkVantage Tools si představíme systém pro zálohování a obnovu dat ThinkVantage Rescue and Recovery a samozřejmě se s ním naučíme pracovat. Systém kromě zálohování a obnovy dokáže data také zachránit, když dojde k selhání operačního systému, připojit se na internet a síťové disky, no a nedílnou součástí je také aplikace pro tvorbu obnovovacích médií.

Co je Rescue and Recovery?

Jak již padlo v úvodu, ThinkVantage Rescue and Recovery je poměrně komplexní nástroj pro zálohování a obnovu dat, který je již dlouhá léta nedílnou součástí standardní softwarové výbavy notebooků ThinkPad nazývané ThinkVantage Tools. Oproti dřívějším dobám a v souladu s aktuální politikou odlehčených preloadů (obsah pevného disku po zakoupení notebooku) v ThinkPadech dle Enhanced Experience již není Rescue and Recovery přímo předinstalované, ale – stejně jako většina ThinkVantage Tools – se na pevném disku nachází pouze jako instalační balíček pro dodatečnou instalaci. Aplikaci je samozřejmě také možné stáhnout z webu podpory Lenovo.

Funkce ThinkVantage Rescue and Recovery

Mezi základní funkce a vlastnosti systému ThinkVantage Rescue and Recovery patří:

 • Zálohování dat (automatické dle plánu, základní a rozdílové      zálohy, na interní i externí média)
 • Obnova dat (celého disku, pouze operačního systému a      aplikací, jednotlivých souborů)
 • Tvorba média s předinstalovaným záchranným rozhraním
 • Záchranné rozhraní nezávislé na operačním systému      (obnova, zálohování, záchrana, síť)
 • Tvorba obnovovacích médií s tovární zálohou operačního      systému

Proč vlastně zálohovat

Přestože otázka zálohování se všude v počítačových kruzích omílá stále dokola, i já přidám svou krátkou trošku do mlýna: v počítači může nastat 1000+1 problém, kvůli kterému snadno přijdeme o data (viry, hardwarové závady, vadný disk, pád přístroje, …). V případě, že některá z těchto dat jsou pro nás důležitá, je vhodné je zálohovat a jejich ztrátě či poškození tak předcházet. Je jistě nepříjemné pracovat týdny a třeba i měsíce na školní závěrečné (nebo jakékoliv jiné) práci a přijít o ni, když např. dojde k poškození notebooku či jeho pevného disku (a že se to nestává výjimečně – neustále čtu o lidech, kteří se snaží z “mrtvého” disku zoufale dostat důležitá data, která neměli zálohovaná).

DataDestroyed-25255B3-25255D

Obecně čím častěji zálohujeme, tím lépe (dá se říct, že denně je to ideální, týdně stačí). Nemusí jít ale přímo o ztrátu či poškození dat. Díky zálohám se můžeme vracet k starším verzím souborů, které bychom jinak neměli k dispozici, protože jsou přepsaná.

Základní informace o zálohování

Dva základní termíny

 • Základní záloha (base backup) – úvodní a plná záloha pevného disku. Zálohují se všechna data, její velikost je tak zhruba stejná jako zaplněný prostor na pevném disku.
 • Rozdílová záloha (incremental backup) – záloha, která obsahuje pouze data, u kterých došlo od základní zálohy ke změně. Je typicky menší, protože se zálohují pouze rozdíly. Data, u kterých ke změně nedošlo, se znovu nezálohují.

Jak dlouho zálohování trvá

Délka zálohování je samozřejmě přímo závislá především velikosti zálohovaných dat a rychlosti přenosu na cílové zařízení. U základní zálohy je obecně třeba vždy počítat s několika hodinami (zhruba do 10 hodin), rozdílové zálohy proběhnou už pak samozřejmě díky menšímu objemu dat rychleji (obvykle do 2 hodin). Vycházím z praxe na ThinkPadu R400 a T420s (oba s SSD diskem a externím USB diskem pro zálohy).

Mohu při zálohování pracovat s počítačem?

Při zálohování můžete s počítačem běžně pracovat, nicméně komfort a rychlost práce bude samozřejmě nižší. Pokud máte SSD disk, v práci vás zálohování prakticky neomezí, s mechanickým diskem už ale zaznamenáte výrazné zpomalení, někdy počítač nebude reagovat téměř vůbec.

Vytvoření disků s tovární zálohou

Ještě než se doopravdy začneme zabývat celou zálohovací aplikací, povíme si jak na ThinkPadu vytvořit obnovovací disky s tovární zálohou. Přestože toto není přímo funkce systému Rescue and Recovery, je s ním přímo spojená, a tak ji uvádím v tomto článku.

data-backup-thumb-25255B6-25255D

Proč a kdy vytvořit obnovovací disky?

Obnovovací disky s tovární zálohou pevného disku (tzv. “Recovery Media”) silně doporučuji vytvořit hned, jakmile notebook poprvé zapneme. Obnovovací disky poslouží v případě, když dojde k poškození pevného disku a není z něj možné obnovit data (tedy také tovární zálohu), nebo obecně pokud chceme pevný disk v notebooku vrátit do stavu, ve kterém jsme jej koupili – s nainstalovaným a aktivovaným operačním systémem, příslušnými ovladači a základním software. Vhodná jsou média také v případě, vyměníme-li pevný disk za jiný, nový. Dodatečně je možné obnovovací média objednat skrze servisního partnera, ale stojí několik set korun.

Jak vytvořit obnovovací disky?

Obnovovací disky je nutné fyzicky vytvořit z prázdných CD/DVD, na která aplikace data zapíše. Běžně je třeba jedno CD, které bude použito pro start notebooku do obnovovacího režimu (tedy “bootovací” médium), a dvě až tři DVD pro tovární zálohu. Jejich tvorba je zcela jednoduchá a automatická. Dodám ještě, že vždy je možné vytvořit pouze jednu kopii těchto médií a disky lze použít pouze pro konkrétní notebook, na kterém byly vytvořeny.

 1. Spustíme Tento počítač (Start –> Počítač).
 2. Poklepeme na disk Q: (“Lenovo_Recovery”) s tovární      zálohou.
  fac_reco_1-25255B6-25255D
 3. V nabídce zvolíme “Vytvořit média pro obnovu”.
  fac_reco_2-25255B6-25255D
 4. Informační okno oznámí, že nelze vypalovat první disk      na DVD-RAM. Dále musíme zaškrtnout, že vytvořená obnovovací média mohou      být použita pro náš konkrétní počítač a že chceme pokračovat. Pak již      můžeme kliknout na OK.
  fac_reco_3-25255B4-25255D
 5. Vybereme, která média chceme vytvořit. Necháme zatržené      obě: startovací i datové.
  fac_reco_4-25255B4-25255D
 6. Vybereme mechaniku, kterou použijeme pro zápis médií, potvrdíme      OK.
  fac_reco_5-25255B4-25255D
 7. Nyní již aplikace vytvoří soubory pro zápis a bude nás      vyzývat k vkládání prázdných disků a jak tyto disky označit.

Po vytvoření a zapsání médií můžete oddíl Q: s tovární zálohou odstranit a takto vzniklé volné místo přidat k disku C: tak, že poklepete na pevný disk Q: v počítači a vyberete volbu “Obnovit prostor jednotky”.

Jednoduché rozhraní (Rescue and Recovery)

Aplikaci ThinkVantage Rescue and Recovery najdeme v nabídce aplikací ThinkVantage Tools (běžně v nabídce Start). Aplikace se spouští v zjednodušeném rozhraní, které je pro většinu uživatelů přehlednější a nabízí prakticky všechny – tři – potřebné volby. Osobně nemám v 99 % případů potřebu využívat pokročilé rozhraní.

Hlavní obrazovka

simple-1-25255B3-25255D

Na hlavní obrazovce máme možnost obnovit data ze zálohy (Restore), okamžitě zálohovat (Back up now), případně změnit nastavení zálohování a také pomocí šipky vlevo dole otevřít pokročilé rozhraní.

Obnova dat (Restore)

Pomocí volby obnovy dat (Restore) můžeme obnovit data do stavu, ve kterém se nacházely při předchozím zálohování. Typicky nastal-li problém a systém se nechová, jak má, ale při minulé záloze bylo vše v pořádku, obnovíme jej do stavu minulé zálohy a odstraníme problémy.

simple-2-25255B8-25255D

Po kliknutí na tlačítko s volbou Restore máme následující možnosti:

 • Quick Restore (rychlé      obnovení)      – obnoví pouze operační systém a aplikace z poslední minulé zálohy.      Uživatelská data zůstanou nedotčená.
 • Full Restore (úplné      obnovení)      – obnoví všechna data z vybrané předchozí zálohy. V okně poté vybereme      zálohu, ze které chceme obnovit data, pomocí volby vpravo dole můžeme také      vynutit obnovení pouze systémového disku (typicky C:).
  simple-3-25255B2-25255D

Záloha dat (Back up now)

advanced-15-25255B4-25255D

Tlačítkem okamžité zálohy spustíme zálohování aktuálního stavu počítače dle nastavení, které můžeme upravit níže umístěným tlačítkem s šipkou. Zálohu můžeme pro přehlednost pojmenovat zadáním jejího názvu do pole “Name backup”. Datum a čas zálohy bude zobrazen bez ohledu na to, zda zálohu pojmenujeme, takže se nemusíte bát, že byste je pak nerozlišili, když je nepojmenujete.

Nastavení zálohování a jeho plánu

simple-4-25255B3-25255D

Pomocí tlačítka “Change schedule, name a backup, delete backups” vstoupíme do nastavení zálohování. Zde můžeme:

 • Pojmenovat zálohu a spustit okamžité zálohování.
 • Nastavit, kam se budou zálohy ukládat (vnitřní disk,      externí USB disk, disk v UltraBay, CD/DVD). Doporučuji zálohy ukládat na      externí zařízení – tak o ně nepřijdeme, poškodí-li se pevný disk v      notebooku.
 • Nastavit automatické zálohování a jeho frekvenci      (denně, týdně, měsíčně).
 • Smazat předchozí zálohy (zobrazen název, datum a      umístění).

Automatická záloha

Pokud nastavíme automatické zálohování, počítač se automaticky v danou dobu probere/spustí a automaticky spustí zálohu dat. Je třeba si ale uvědomit, že toto nefunguje, pokud máme aktivní hesla po spuštění a pevného disku, které nejsou závislé na operačním systému a aplikace je přirozeně nedokáže překonat. Hodláte-li zálohovat automaticky, musíte notebook pouze uspávat, nikoli vypínat či hibernovat.

Pokročilé rozhraní (Rescue and Recovery)

Přepneme-li se tlačítkem “Launch advanced Rescue and Recovery” do pokročilého rozhraní, budeme mít k dispozici klasický vzhled, jaký byl pro aplikaci typický už pod Windows XP, a několik drobných funkcí navíc, vše jinak funguje zcela stejně jako s rozhraním jednoduchým, jen máme vždy k dispozici pár podrobnějších voleb navíc. V pravém spodním rohu se můžeme přepnout do jednoduchého rozhraní.

advanced-1-25255B3-25255D

Záloha (Back up your system)

 • Tlačítkem zálohy (Back up your hard drive) přejdeme k      zálohování pevného disku. Opět zde máme možnost zálohu pojmenovat, ale      můžeme také okamžitě zvolit zálohovat přímo na CD/DVD. Nejsem si jistý,      zda tuto možnost v době NAS síťových úložišť a velkých, rychlých externích      disků ještě někdo používá, ale každopádně tu je. Tlačítkem dole      (Preferences) přejdeme do nastavení zálohování, o tom ale až dále.
  advanced-2-25255B2-25255D
 • Můžeme také zobrazit všechny stávající zálohy na všech      úložištích (View all backups).
  advanced-3-25255B2-25255D

Obnova dat ze zálohy (Restore your system)

 • Pomocí volby “Restore your system from backup” můžeme      obnovit data ze zálohy. Na výběr máme opět z obnovy celého disku, nebo      pouze systému a aplikací. V dalším kroku už pouze vybereme umístění zálohy      a konkrétní zálohu. Je možné vpravo dole zaškrtnout “obnovit pouze systémový      disk”.
  advanced-4-25255B2-25255D advanced-5-25255B2-25255D
 • Obnovit můžeme ale pouze jednotlivé soubory (jejich      zálohované předchozí verze) pomocí tlačítka “Restore individual files”.      Opět nejprve vybereme zálohu a následně jednotlivé soubory či složky.
  advanced-6-25255B2-25255D advanced-7-25255B2-25255D

Správa nastavení

 • Nastavení zálohování, umístění zálohy, zálohované disky      a plánování upravíme pomocí volby “Set schedule and preferences”. V této      nabídce je také možné nastavit upozornění, pokud záloha překročí určitou      velikost, nastavit počet rozdílových záloh a také je možné zálohy chránit      heslem.
  advanced-8-25255B2-25255D
 • Pomocí tlačítka “Optimize backup storage space” necháme      aplikaci najít soubory na pevném disku, o kterých si myslí, že by nemusely      být zálohovány buď vůbec (“Exclude”), nebo pouze v jedné verzi (nebudou      uchovány předchozí změny souboru, vždy pouze ta nejaktuálnější – “Single      storage”). Aplikace nám tyto soubory najde, vypíše a nechá nás zvolit, jak      s nimi má nakládat. V tomto případě buďte opatrní a rozhodnutí si důkladně      rozmyslete, ačkoliv jej můžete zpětně změnit.
  advanced-9_thumb
 • Poslední možností je “Create rescue media”, čímž      vytvoříme startovací (bootovací) disk, který po vložení do počítače zavede      záchranné rozhraní Rescue and Recovery. Nemusí se jednat o optický disk,      ale klidně USB flash disk nebo externí pevný disk.
  advanced-10-25255B2-25255D

Nabídka pokročilé (“Advanced”)

Všechny funkce máme také k dispozici v horní liště, nicméně jedno menu je zde navíc: nabídka “Advanced” s pokročilými funkcemi, které se nám taky mohou hodit.

advanced-11-25255B4-25255D

 • Díky první možnosti (“Copy backups from hard drive”)      můžeme zkopírovat zálohy z pevného disku počítače na jiná úložná zařízení      (CD/DVD, USB, druhý disk v UltraBay, na síť). Pokud nezálohujete      pravidelně na externí disk, toto doporučuji jednou za čas určitě udělat.
  advanced-16-25255B2-25255D
 • Prostřednictvím “Delete backups” dokážeme mazat již      vytvořené zálohy.
  advanced-14-25255B2-25255D
 • “Exclude files” (vyloučit soubory) a “Specify files for single storage” (soubory pro zálohu jen v jedné kopii) nám dávají manuálně      možnost nastavit možnosti, které byly dostupné v možnosti optimalizace      velikosti záloh – můžeme označit soubory na disku, které nebudou      zálohovány vůbec, nebo pouze v jedné verzi (bez historie).
  advanced-13-25255B2-25255D advanced-12-25255B2-25255D

Záchranné rozhraní před spuštěním operačního systému

Po nainstalování ThinkVantage Rescue and Recovery budeme mít k dispozici také velmi užitečné záchranné rozhraní, které funguje nezávisle na stavu operačního systému. Nebude-li tak fungovat operační systém (ať už z jakéhokoliv důvodu), ve většině případů bychom měli být schopni dostat se do záchranného rozhraní a systém obnovit do provozuschopného stavu (pokud ne, máme k dispozici obnovovací disky s tovární zálohou nebo bootovací záchranné médium, případně externí disk či USB klíčenku). Do záchranného rozhraní vstoupíme pomocí tlačítka F11 po startu notebooku.

Také záchranné rozhraní nabízí zjednodušený a rozšířený režim s podobnými funkcemi a vzhledem jako ve Windows (obnova dat, záchrana jednotlivých souborů a složek před obnovou). Velmi užitečné však je, že součástí tohoto rozhraní je také podpora připojení k internetu (pomocí sítě LAN), prostřednictvím kterého můžeme prohlížet internet (obsažena Opera), případně se připojit na síťové disky.

Více o tomto rozhraní se už dozvíte na videu níže:

Odpovědět

comment-avatar

Informace: Žádné osobní údaje nejsou povinné! Povinný je pouze text komentáře.


Související příspěvky