TPFanControl – Kontrola otáček ventilátoru na ThinkPadu

27. 1. 2010 | 2

Spoustě z vás nemusím aplikaci TPFanControl vůbec představovat, protože ji dobře znáte. Nicméně stále existuje spousta majitelů ThinkPadů, kteří o ní neslyšeli, nebo ji jen neumějí nastavit podle svých potřeb. To, doufám, změní tento příspěvek.

Co je TPFanControl?

Aplikaci TPFanControl vytvořil majitel a zároveň fanoušek notebooků ThinkPad z Německa, troubadix. Program umožní uživateli kompletní kontrolu nad otáčkami ventilátoru právě v noteboocích ThinkPad, ať už prostřednictvím automatického (uživatelem nastavitelného) režimu, nebo uživatelova manuálního nastavení. Nechybí ani možnost přepínání mezi jednotlivými režimy a samozřejmě také dovoluje přepnout zpět na řízení BIOSem. TPFanControl disponuje několika souběžně fungujícími systémy, které předcházejí poškození počítače z důvodu selhání aplikace nebo měření.

Aplikaci je možné stáhnout na autorově webu zde.

Upozornění: Aplikace TPFanControl není oficiálním softwarem výrobce notebooku. Za veškeré poškození, které může plynout z jejího používání, nese odpovědnost uživatel a nevztahuje se na něj záruka.

Okno programu

V základním nastavení se aplikace spouští v podobě úzkého okénka (autor jej nazývá „widgetem“), které „plave“ nad všemi ostatními. Ukazuje teploty naměřené jednotlivými teplotními senzory (ThinkPady jich mají mnohem více než jen v čipech na základní desce), současný stav ventilátoru a v neposlední řadě taky přepínač režimů (BIOS, automat a manuální).

TPFC_widget_thumb TPFC_window_thumb

Rozšířené zobrazení, které je možné aktivovat v konfiguračním souboru (o něm až dále), nic podstatného navíc neposkytuje, spíš slouží pro náročnější uživatele, protože zobrazuje kromě informací ve widgetu ještě záznam událostí a stav v rozšířené podobě.

V obou případech ale uvidíme v Oblasti oznámení (alias „tray“) malou ikonku aplikace, která zobrazuje teplotu senzoru, podle kterého se řídí ventilátor, dále nám dá k dispozici menu, pomocí nějž můžeme režimy přepínat i bez nutnosti otevření hlavního okna

Možnosti spouštění

Kromě toho, že je možné spouštět TPFanControl jako běžnou aplikaci – běžný proces, a to samozřejmě také automaticky po spuštění systému včetně nastavitelné prodlevy, nabízí autor i variantu, která běží jako systémová služba, což považuji za ideální variantu pro někoho, kdo už má s programem zkušenosti a nastavil si ho dle svých potřeb.

Popisovat postup spuštění programu je jako házet dříví do lesa – v Nabídce Start prostě a jednoduše kliknete na ikonu TPFanControl. O nic složitější není ani automatické spouštění po nastartování počítače (stačí vytvořit zástupce ve složce Po spuštění)

Service_thumb-5B2-5D

Jak ale na spouštění programu coby služby? Pokud máte TPFanControl zapnutý, ukončete jej a případně také odstraňte jeho zástupce z nabídky Po spuštění. V Nabídce Start rozklikněte složku TPFanControl, v ní otevřete Optional a zde Service. Otevře se vám složka, ze které jen spustíte zástupce install_service (1), který už za vás vše udělá. Nyní buď restartujte, nebo jednoduše spusťte ještě start_service (2) tamtéž. Pokud používáte operační systém Windows Vista a novější, pro zobrazení ikony v Oblasti oznámení (vedle hodin) musíte ještě spustit tpficon.exe (3)(doporučuji vytvořit zástupce v nabídce Po spuštění).

Konfigurační soubor

Pravděpodobně nejsložitější a zároveň nejdůležitější je správně a podle vlastních představ program nastavit, což provedete právě prostřednictvím konfiguračního souboru, který otevřete opět z Nabídky Start (edit TPFancontrol.ini) a my si nyní povíme, co která hodnota znamená.

Řádky v konfiguračním souboru, které začínají dvěma lomítky, resp. cokoliv je na řádku za dvěma lomítky, je ignorováno. Lomítky se značí obvykle komentáře nebo položky, které se nemají aplikovat.

Důležitá nastavení teplot a ventilátoru

 • ManFanSpeed = výkon ventilátoru po spuštění programu při manuálním režimu (0-7).
 • ManModeExit = udává teplotu, které když je dosaženo, program přepne na automatický režim.
 • Nastavení chování ventilátoru (automatický režim „Smart mode“)
  • Smart Mode 1
   Jednotlivé úrovně rychlosti ventilátoru udávají jednotlivé řádky a nastavují se pomocí možnosti „Level“, která nabývá dvou hodnot X a Y. X udává teplotu, do které bude nastavena daná úroveň, Y nastavuje rychlost ventilátoru při této úrovni. V podstatě se využívají úrovně 0 (vypnuto) až 7, ale záleží na konkrétním modelu a rozhodnutí uživatele. Počet řádků (úrovní) není omezen.
   Pozor! Rychlost 64 nemusí být podporována a navíc může poškodit ventilátor, rychlost 128 znamená přepnutí do režimu BIOS.
   Příklad: Level=75 4 znamená, že pokud bude teplota do 75°C, ventilátor poběží na úrovni 4.
  • Smart Mode 2
   TPFanControl podporuje přepínáni mezi dvěma uživatelsky vytvořenými automatickými (Smart) režimy. I tento, druhý režim se nastavuje shodně s prvním, pouze možnost je pojmenována „Level2“. Režimy se přepínají skrze menu ikony v Oznamovací oblasti.
 • Lev64Norm = udává, jak se bude chovat úroveň rychlosti ventilátoru 64.
  0 = funguje jako záchranný režim, vysoké otáčky budou zachovány, dokud teplota nedosáhne opět úrovně 64 (může se objevit pulzování ventilátoru)
  1 = funguje jako normální úroveň s vysokými otáčkami, takže se zpomalí při dosažení nižší úrovně

Další nastavení

 • Active = nastavuje, zda a jak bude program po spuštění reagovat.
  0 = program jen monitoruje a zobrazuje informace
  1 = povolí aplikaci kontrolovat ventilátor
  2 = program se spustí v automatickém „smart“ režimu
  3 = program se spustí v manuálním režimu
 • StayOnTop = udává, zda bude okno programu nad ostatními okny.
  0 = bude se chovat jako každé jiné okno
  1 = bude stále nad ostatními okny
 • SlimDialog = vzhled okna programu.
  0 = velké zobrazení
  1 = malé zobrazení (widget)
 • BluetoothEDR = je notebook vybavený rozhraním Bluetooth s EDR?
  0 = není
  1 = je
 • ProcessPriority = nastaví prioritu procesu.
  0-5, běžně 2 – zvyšte v případě, že by při vytížení počítače program nezvládal včas reagovat.
 • NoBallons = nastavuje chování informačních bublin z ikony v Oznamovací oblasti.
  0 = zapnout informační bubliny
  1 = vypnout informační bubliny
 • Cycle = perioda odečítání teplot ze senzorů. Číslo udává počet vteřin.
 • NoExtSensor = toto nastavení zajímá pouze uživatele ThinkPadů A2x, T2x a X2x. Ti by měli nastavit hodnotu na 1.
 • StartMinimized = spouštět program minimalizovaný.
 • IconCycle = perioda obnovování ikony v Oznamovací oblasti. Číslo udává počet vteřin.
 • ShowTempIcon = má ikona v Oznamovací oblasti ukazovat logo programu, nebo aktuální teplotu?
  0 = zobrazit logo
  1 = zobrazit teplotu
 • IconLevels = ikona v Oznamovací oblasti mění barvu dle teplot (červená, žlutá, zelená). Toto nastavení určuje, při jakých hodnotách se barvy mění.
  X Y Z – zelená, pokud je teplota nižší než X; žlutá, pokud je menší než Y; oranžová, pokud je menší než Z; červená, pokud je vyšší než Z.
  Praktický příklad: IconLevels=65 75 80 – do 65°C zelená, od 65 do 75°C žlutá, od 75°C do 80°C oranžová, od 80°C červená.
 • FanBeep = frekvenci a trvání pípání při změně stavu ventilátoru.
  X Y – první hodnota X udává frekvenci, druhá Y zase délku pípnutí v milisekundách.
  Při nastavení FanBeep=0 0 se zvukové upozornění vypne.
 • MaxReadErrors = udává počet chybných měření teploty, po kterém se přepne chod ventilátoru na režim BIOSu.
 • Log2File = povolit záznam událostí do souboru.
  0 = zakázat
  1 = povolit
 • Log2csv = ukládat záznam událostí ve formátu CSV (data oddělená čárkami, je možné otevřít v tabulkovém procesoru).
  0 = zakázat
  1 = povolit
 • IgnoreSensors = seznam teplotních čidel oddělených čárkami, jejichž hodnoty se budou ignorovat.
 • SensorName# = uživatelem přejmenované senzory. Za # dosaďte číslo 1-12, názvy musí mít tři malá písmena pro správné zobrazení v ikoně programu.
 • SensorOffset# = hodnota, která se odečte od naměřené teploty jednotlivých senzorů (dle čísla senzoru, která se dosadí za #). Výpočet teploty tedy probíhá takto: naměřený teplota mínus hodnota SensorOffset.
 • ShowBisasedTemps = nastavení, zda ukazovat vypočítanou, nebo naměřenou teplotu.
  0 = ukazovat naměřenou teplotu
  1 = ukazovat vypočítanou teplotu
 • ShowAll = zobrazovat všechny, nebo jen aktivní čidla při spuštění programu? V okně programu se toto nastavení dá okamžitě kliknutím změnit.
  0 = zobrazovat pouze aktivní
  1 = zobrazovat všechny
  IconColorFan = ikona v Oznamovací oblasti se zbarví do zelena, pokud se ventilátor zapne.
  0 = zákaz obarvování
  1 = zbarvovat

Vaše zkušenosti?

Napište nám, zda TPFanControl používáte, jaké s ním máte zkušenosti, nebo jaké jsou vaše odzkoušené hodnoty pro konfiguraci!

Odpovědět

comment-avatar

Informace: Žádné osobní údaje nejsou povinné! Povinný je pouze text komentáře.


Související příspěvky