lenovo-kbd-replacement

Opravili mi notebook a nový díl se zdá jiný – jak to?

31. 10. 2018 | 6

Odevzdali jste notebook (nebo jiné zařízení) Lenovo do servisu, technik vyměnil vadný díl, zařízení se vám vrátilo a vy sledujete, že nový, vyměněný díl se zdá jiný než ten původní. Co se děje?

Poznámka: Ačkoliv tento článek pojednává o notebooku, můžete jej aplikovat na jakékoliv jiné zařízení (nejenom) Lenovo, ať už se jedná o počítač, telefon nebo třeba tablet.

Výrobní vady

Přestože jsou dnešní výrobní procesy – zvláště v elektronice – v obrovské míře automatizované, čímž se z rovnice takříkajíc odstraňuje lidský faktor, který – na rozdíl od stroje – chybuje, a velký důraz se klade na výstupní kontrolu kvality v různých fázích celého výrobního procesu, nic není stoprocentní, a tak se i dnes objeví kazy. Některé jsou patrné ihned, a tak se jedná o zařízení vadné již z výroby (v servisní hantýrce obvykle označované jako DOA neboli „damaged on arrival“ či „dead on arrival“), jiné vady se projeví až po nějaké době (příkladem budiž nedokonalý kontakt na plošném spoji, který přestane fungovat až po několika týdnech či měsících pod proudem, případně nerovnoměrná hustota materiálu v plastu vedoucí k prasklině úchytu a třeba odpadnutí klávesy z klávesnice). V takové chvíli přichází na řadu záruky, reklamace a zodpovědnost výrobce či prodejce za projevené vady.

Reklamace a servis

Dodržíte veškeré postupy – čili zanesete vadné zařízení prodejci, který za vás již reklamaci vyřeší, alternativně se pro urychlení spojíte přímo se servisem výrobce (nezapomeňte, že Lenovo má v ČR hned několik linek pro různé typy zařízení, nejpokročilejší služby jsou poskytovány pro profesionální zařízení Think včetně servisu u vás na místě výjezdním technikem). Tak či onak jste svou povinnost splnili, vadu nahlásili a – v případě, že byla oprávněná – jen čekáte na vyřešení problému v zákonem či smlouvou určeném termínu.

Nový díl je jiný!

Řekněme, že se vše vyřešilo, zařízení se vám vrátilo včas, vy si jej převezmete a po spuštění, jak jej začnete opět používat, zjistíte, že je něco jinak – vyměněný díl se zdá být jiný než ten, který v zařízení původně byl. Nejtypičtějšími příklady jsou displeje a klávesnice, méně často pak polohovadla, vnější plastové díly (kryty), reproduktory nebo ventilátory. Displej má ku příkladu trochu jiné podání barev, klávesnice jiný zvuk či povrch kláves, polohovadla mají mírně odlišnou citlivost, kryt víka displeje je trochu lesklejší, než byl, reproduktory jsou trochu méně basové, nový ventilátor má jiný zvuk v zátěži. Jsou však také opačné případy, kdy nemáte pocit negativní odchylky, ale naopak pozitivní, tedy nový díl se zdá lepší než ten původní.

To by vás v první chvíli mohlo vést k domněnce, že jste dostali špatný, vadný nebo jiný díl. Neděste se, není tomu tak! V první řadě je třeba brát v potaz záruční podmínky Lenovo, které říkají:

Dodaný náhradní produkt nebo díl od společnosti Lenovo nemusí být nový, ale bude v dobrém provozním stavu a bude přinejmenším funkčně rovnocenný původnímu dílu.

Další si hned vysvětlíme.

Různí dodavatelé dílů

Lenovo, stejně jako jakýkoliv jiný výrobce v de facto kterémkoliv odvětví – od elektroniky až po výrobu automobilů – odebírá jednotlivé díly pro výrobu svých zařízení od několika různých dodavatelů (výrobců). To má samozřejmě jednak své ekonomické důvody, ale hlavně důvody logistické a riziko snižující – v první řadě každý dodavatel má určitou kapacitu kvůli velikosti vlastní výroby. Čili řekněme, že dodavatel klávesnic A dokáže vyrobit 1 000 klávesnic týdně. Jenže Lenovo potřebuje týdně vyrobit notebooků 2 000, takže chybějících 1 000 kusů musí pokrýt dalším výrobcem klávesnic, výrobcem B. Dodavatel B ale může být dál a dodávky trvají delší dobu, takže pro vykrytí nepředpokládaných výkyvů v poptávce najdeme ještě dodavatele C, který má třeba nízkou kapacitu, ale dokáže dodat několik stovek klávesnic třeba do druhého dne. Celou situaci ještě můžeme zkomplikovat tím, že Lenovo bude notebooky vyrábět v několika továrnách, pak hraje roli vzdálenost jednotlivých dodavatelů od každé jedné továrny, jejich kapacity, opět musíme zohlednit riziko a výkyvy a tak dále.

Díly a rozdíly

Každý díl má samozřejmě danou specifikaci a kvalitativní normy, které specifikuje a kontroluje Lenovo, a do kterých se musí každý jeden dodavatel vejít. Neznamená to však, že díly budou zcela totožné – musí být však v rámci daných odchylek funkčně zaměnitelné. U dílů, se kterými se uživatel nedostává přímo do styku, toto nepředstavuje žádný problém – jednoduše nepoznáte, zda máte uvnitř notebooku operační paměť Hynix, Elpida nebo Samsung. Jiná situace nastává u součástek, na které uživatel sahá (klávesnice), na které se dívá (displej) nebo které slyší (ventilátor)…

Různí dodavatelé klávesnic používají různé způsoby uchycení kláves, směs plastu či povrchovou úpravu. Klávesnice od dodavatele A tak může při psaní více zvonit a mít hrubší povrch kláves. Naopak ten samý díl od dodavatelé B bude tišší, protože používá v mechanice více plastu a méně kovu, a může mít hladší povrch kvůli jiné směsi. Podobně displej od dodavatele A může mít vyšší kontrast, ale nižší jas nebo méně syté barvy oproti dodavateli B. Ventilátor od dodavatele B zase může být akusticky tišší, případně o něco účinnější, ale zato může mít o něco vyšší tón při provozu.

Uvedené díly jsou ale funkčně zaměnitelné a odpovídají kvalitativním odchylkám definovaným společností Lenovo. V případě, že i přesto ale máte pocit, že vyměněný díl není v pořádku (odchylka od původního dílu se subjektivně příliš velká), spojte se se servisem a nechte situaci prověřit.

Náhradní díl - ekvivalent

Náhradní díl – ekvivalent

Jak poznáte zaměnitelný díl? Stačí se podívat do seznamu dílů (a jejich interních čísel, tzv. FRU) pro vaše konkrétní zařízení na webu podpory Lenovo. Díly mají obvykle stejný popisek (viz příklad výše – dvě zaměnitelné nepodsvícené NBL mezinárodní anglické USI klávesnice KBD, jedna od dodavatele Liteon LTN, druhá od dodavatele Chicony CHY), ale liší se interním číslem (Liteon má číslo 01ER530, Chicony naopak 01EN958, druhá je uvedena jako náhrada či ekvivalent), jsou však také situace, kdy byl některý starší díl nahrazený novým, novou verzí. To samé se ostatně stává třeba u automobilů, kde je to však kvůli délce výroby a životnosti mnohem běžnější. Pokud máte zájem se o situaci dozvědět více, stačí si vyhledat vlastní zařízení na portále Lenovo a získáte výpis všech náhradních dílů včetně jejich zaměnitelných alternativ.

Z mé zkušenosti vyplývá, že v praxi rozdíly nejčastěji poznáte u klávesnic, méně často u displejů. V případě ostatních dílů spíše jen výjimečně, nehledě na to, že se tak často nevyměňují.

Máte s výměnou dílů nějakou zkušenost? Podělte se s námi v diskusi!

Odpovědět

comment-avatar

Informace: Žádné osobní údaje nejsou povinné! Povinný je pouze text komentáře.


Související příspěvky