Co si lze na notebooku vyměnit svépomocí?

CRU vs FRU: Co můžu v notebooku vyměnit sám, a co ruší záruku?

18. 1. 2020 | 2

Co si lze vyměnit sám, a co může vyměnit výhradně servisní technik? Přinášíme jednoduchý souhrn.

V průběhu života notebooku mohou nastat situace, kdy je třeba výměna dílu či součástky. V téměř všech případech takový zásah znamená demontáž či výraznější rozebrání šasí notebooku. Jak ale poznám, zdali takový zákrok neporuší záruční podmínky výrobce?

Čas od času se lze setkat s podobnými dotazy. Zatímco u consumer notebooků (IdeaPad) jsou možnosti uživatelské demontáže omezené na nejnutnější úkony (spodní strana základny), u zařízení zaměřených pro převážně firemní klientelu jsou nároky na rozebiratelnost celkově mnohem vyšší. Už proto, že si některé velké společnosti řeší základní servis úplně samy: notebook je pracovní nástroj, a když nefunguje, snižuje produktivitu zaměstnance.

Uvedený text má pouze informativní charakter a má sloužit jako základní vodítko pro seznámení se s problematikou a orientaci v základních pojmech. Vždy konzultujte příručku pro servis a údržbu (Hardware Maintenance Manual – HMM) daného zařízení a v případě nejasností se poraďte s autorizovaným servisním střediskem!

Něco může vyměnit přímo zákazník, něco už ne

Servisní úkony pro notebooky lze rozdělit do tří kategorií:

  • CRU (Customer Replaceable Unit)
  • Optional-service CRU
  • FRU (Field Replaceable Unit)

Jak už název napovídá, uživatelsky výměnné komponenty (či postup výměny) Lenovo označuje jako CRU. Výrobce je specifikuje jako díly, které mohou být vloženy či vyměněny i osobně, méně zručnými zákazníky (případně autorizovaným servisním technikem za dodatečný poplatek). Takto označené součástky lze měnit bez vlivu na trvání záruky.

Optional-service CRU se od výše uvedeného liší tím, že jejich výměna vyžaduje od zákazníka vyšší zručnost, protože existuje riziko poškození zařízení. I takto označené součástky může samozřejmě vyměnit autorizovaný servisní technik za poplatek. I tyto díly lze měnit bez porušení záruky.

Bohužel, většina problémových dílů spadá pod označení FRU. Lenovo uvádí, že takové díly může měnit výhradně autorizovaný servisní technik. Pokud se tedy rozhodnete součástku měnit sami, hrozí vám ztráta záruky zařízení. Je vhodné zmínit, že velká část dílů označených jako FRU skutečně vyžaduje určitou znalost a trénink. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, v procesu může číhat hned celá řada zrádných míst. Může se ulomit nešetrně vyklopená lišta v konektoru klávesnice, může dojít ke zkratu, mechanickému poškození dílů nevhodným vycvaknutím, utržení šroubu atd.

Jak lze identifikovat díly, které si můžu vyměnit sám?

Nyní už víme, že z pozice zákazníka, majícího notebook s platnou zárukou, a který se rozhodl řešit výměnu komponenty nebo dílu svépomocí můžeme činit pouze úkony označené jako CRU. Jak ale zjistit, co mezi ně patří, a co už ne?

Odpověď na tyto otázky se nachází v dokumentu s názvem Hardware Maintenance Manual (HMM), který je ke stažení pro konkrétní notebooky na webu podpory Lenovo, je však pouze v angličtině. V dokumentu naleznete všechny potřebné informace týkající se údržby a servisu vašeho notebooku. Namátkou tam patří povinné úkony při servisování a doporučené servisní postupy, či rozdělení úkonů mezi uživatele a servisního technika (na CRU a FRU).

V ukázkovém příkladu se podíváme na oblíbený notebook ThinkPad T470. Berme v potaz, že je stále v záruce, o kterou nechceme přijít.

  1. Začneme stažením servisní přírůčky Hardware Maintenance Manual z webu Lenovo Support.
  2. Nalistujeme si kapitolu „Locating FRUs and CRUs“. Přečteme si důležitá orámovaná upozornění.
  3. V přehledu dílů zkontrolujeme, zdali si danou součástku můžeme vyměnit sami.

V případě ThinkPadu T470 lze v rámci CRU úkonu učinit demontáž spodního krytu základny, modulů RAM, baterie BIOSu a červené čepičky TrackPointu.

Mezi náročnější, ale podomácku stále možné úkony (Optional-service CRU) patří výměna M.2 SSD a jeho adaptéru a WWAN, WLAN a WiGig modulu.

Úkony jako demontáž klávesnice, výměna pantů, výměna obrazovky či náhrada poškrábaného víka displeje mezi CRU nepatří. V případě takového úkonu tedy reálně hrozí nejen ztráta záruky, ale i poškození vašeho zařízení nevhodnou (de)montáží.

Odpovědět

comment-avatar

Informace: Žádné osobní údaje nejsou povinné! Povinný je pouze text komentáře.


Související příspěvky