OneKey Rescue and Recovery 7.0: návod + video

26. 1. 2012 | 51

Poznávaciu cestu u predinštalovaných programoch IdeaPad zavŕšime podrobným návodom tzv. OneKey Recovery software, ktorý v sebe zahrňuje Zálohovania a Obnovovanie, alebo Rescue and Recovery. Obohatíme tento návod aj o video predstavenie tohto systému pri jeho naštartovaní na začiatku spúšťania počítača. Súčasťou budú aj jednotlivé obrázky tohto systému s popisom jeho jednotlivých častí.

Základné informácie

OneKey Rescue and Recovery je systém umožňujúci zálohovanie a následnú obnovu vašich dát pri nečakaných udalostiach ohrozujúcich ich existenciu a poškodenie. Poskytuje viacero verzií zálohovania a taktiež možnosť vytvorenia diskov pre obnovenie systému.

Tento program je predinštalovaný na IdeaPad zariadeniach. V prípade, že nie, je možné si ho stiahnuť z web podpory Lenova (support.lenovo.com).

Ikonka-25255B7-25255D

Požiadavky na hardware a software k použitiu aplikácie OneKey Recovery spoločnosti Lenovo.

Hardware/ Software Doporučená konfigurácia
Procesor Pentium 166 a vyšší
RAM min. 1GB
Miesto na pevnom disku min. 80GB
Operačný systém Windows XP Home/ Professional (SP3)
Windows Vista Home/Professional (SP1)
Windows 7

Záloha systému

Zálohuje systémový oddiel do zložky na pevnom disku, z ktorého pri zlyhaní systému môže tento systém obnoviť. Počet záloh je ľubovoľný. Prvé zálohovanie je zdĺhavé kvôli vytváraniu zálohy všetkých dát obsiahnutých v celom systémovom oddiely.

V-2525C3-2525BDstYi-25257Eek-25255B7-25255D

Prvým krokom je výber cieľu, teda miesta kde bude uložená záloha systému. K dispozícií je:

 • predvolená cesta – D:\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery
 • pevný disk alebo vymeniteľný pevný disk – tam musíte stanoviť cestu k disku kde chcete zálohovať

V tejto časti máte stanovenú odhadovanú veľkosť obrazu a dostupné miesto na vami zvolenom pevnom disku.

V-2525C3-2525BDstYi-25257Eek3-25255B5-25255D V-2525C3-2525BDstYi-25257Eek6-25255B6-25255D

Druhým ktorom je samotné zálohovanie. Dĺžka závisí od veľkosti obrazu a tak môže trvať od pár minút po niekoľko hodín. Napr. 100GB obraz sa zálohuje na externý disk približne 3 hodiny a 45 minút.
Ešte pred samotným zálohovaním vám systém ponúkne súhrn zálohovanie, ktorý obsahuje základné informácie o zálohovaní – písmeno jednotky, použité miesto, vlastnosti obrazu, umiestnenie zálohy, a poznámky k zálohe (dátum a čas zálohovania).

V-2525C3-2525BDstYi-25257Eek7-25255B5-25255D

Počas zálohovania sú vám poskytnuté informácie o umiestnení zálohy, stavu zálohovania, aktuálnom súbore (práve zálohovanom súbore), rýchlosti zálohovania, uplynutom čase a zostávajúcom čase zálohovania.

V-2525C3-2525BDstYi-25257Eek10-25255B5-25255D

Vytvorenie disku pre obnovu

Umožňuje vytvorenie záložných diskov, ktoré sa využívajú pri obnove systému do stavu odpovedajúcemu konkrétnej zálohe. Pri vypaľovaní diskov je vhodné si zvoliť disky veľmi dobre kvality, aby zaistili úplné a správne vypálenie a zálohovanie. Taktiež sa odporúča ich očíslovať, aby ste ich pri následnej obnove použili v správnom poradí.

V-2525C3-2525BDstYi-25257Eek2-25255B9-25255D

Prvým krokom je výber z troch typoch disku pre obnovenie:

 • Disk pre obnovenie s existujúcim obrazom zálohy
  • Vypáli súbor obrazu systému na disk, vami predtým vytvoreným v časti Zálohovanie.
 • Disk pre obnovenie s aktuálnym systémom
  • Vypáli aktuálne systémové dáta Windows priamo na disk.
 • Disk pre obnovenie predvoleného továrneho stavu
  • Tento typ vypáli obsah skrytého diskového oddielu. Keď dôjde k zlyhaniu pevného disku a nebudete môcť vo svojom počítači používať aplikáciu OneKey Recovery, môžete tieto disky použiť k obnove pevného disku do továrneho nastavenia.

V-2525C3-2525BDstYi-25257Eek4-25255B7-25255D V-2525C3-2525BDstYi-25257Eek5-25255B6-25255D

Druhým krokom je výber jednotky, prípadne výber zdrojového obrazu pri použitý prvého typu disku. V tejto časti si musíte vybrať jednotku kde bude prebiehať zápis. Taktiež rýchlosť zápisu, informácie o disku a požadované disky – kde na základe odhadu potrebného miesta pre určitý typ obnovy vám systém vyčísli koľko CD (kapacita 650 MB), prípadne DVD (kapacita 4,7 GB) budete potrebovať k tomu, aby ste tento disk mohli vytvoriť. Tento počet sa môže pohybovať od jednotiek, cez desiatky až po stovky diskov. Vyššie počty sa vyskytujú u CD, u DVD sú to skôr desiatky a jednotky.

V-2525C3-2525BDstYi-25257Eek11-25255B7-25255D

Tretím a zároveň aj posledným krokom je samotné vytvorenie disku(-ov) pre obnovu. Dĺžka jeho trvania je relatívna k počtu CD/DVD potrebných k tomuto zápisu a samozrejme to všetko závisí od veľkosti danej zálohy.

Obnovenie systému

Predstavuje samotné obnovenie systému z predtým vytvorených záloh, prípadne diskov obnovenia. Pri jeho zvolení sa reštartuje systém a vy zvolíte či budete obnovovať bod zálohy systému alebo počiatočný stav.

V-2525C3-2525BDstYi-25257Eek1-25255B8-25255D

Obnovenie z predvolenej zálohy – predstavuje obnovu systému so skrytého oddielu, ktorý je súčasťou Lenovo zariadení. Pri tejto obnove dôjde k zmazaniu všetkých dát v systémovom oddiely (oddiely C) a tak pre použitím tejto funkcie si vždy zálohujte dôležité dáta.

Obnovenie zo zálohy užívateľa – predstavuje obnovu systému z vami vytvorenej zálohy. Vzhľadom k možnému ohrozeniu vašich novovytvorených dát sa odporúča ich zálohovanie pred začatím obnovy.

Video ukážka OneKey Rescue Systému 7.0

 

Odpovědět

comment-avatar

Informace: Žádné osobní údaje nejsou povinné! Povinný je pouze text komentáře.


Související příspěvky