galerie
Na první pohled je patrná thinkpadí kontinuita.