thinkreality lifestyle resize-scaled-1

Lenovo Tech World 2022: Meta-Space

26. 10. 2022 | 0

Lenovo se v tomto roce rozhodlo vykročit vstříc konceptu metaverse. Vizi společnosti nám prezentoval Dr. Yong Rui, který tento koncept pojímá jako kombinaci fyzického a virtuálního světa, kde spolu navzájem interagují lidé a objekty. No, pojďme si to trochu přiblížit.

Společnost svůj koncept nazývá Meta-Space. Jde v zásadě o přenesení skutečných objektů a prvků do virtuálního světa, kde se nimi dá dále pracovat. Aby vše vypadalo realisticky, musí podle Lenova plnit Meta-Space čtyři podmínky.

První podmínkou jsou Feature Points, tedy jakési záchytné body. Lidé s headsety pro virtuální realitu či roboti budou díky těmto bodům schopni přesně rozlišit, ve které části objektu se nacházejí a jakým směrem se pohybovat, a to jak ve virtuálním objektu, tak v jeho skutečné fyzické verzi.

Dalším prvkem je geometrická struktura, tedy velmi přesný popis jednotlivých prvků v rámci virtuálního světa, která je ve shodě s tím fyzickým.

Třetí podmínkou je dodat jednotlivým prvkům a objektům realistickou texturu. Jde o zachycení co možná nejmenších detailů každého prvku tak, aby se Meta-Space co možná nejvíce přiblížil fyzickému i na pohled.

Posledním bodem je sémantika objektu. Tento pojem vlastně neznamená nic jiného, než schopnost XR zařízení se pohybovat a interagovat s ostatními prvky Meta-Space.

Dr. Rui nám vše demonstroval na ukázce elektrárny, kterou si mohl v reálném čase pomocí AR brýlí prakticky rozložit a také na tabletu, kdy vytvořil v Meta-Space trasu pohybu virtuálního robota, a následně schéma přenesl na skutečného robota, který se byl schopen pohybovat ve fyzickém objektu elektrárny.

Můžeme tedy vidět, že Lenovo jde na koncept metaverse tak trochu jinak. Místo vytváření zcela nových virtuálních světů, kde spolu lidé komunikují pomocí ne úplně realistických avatarů, se zaměřuje hlavně na praktické použití a propojení obou světů. Zároveň zdůrazňuje otevřenost celého konceptu a velké možnosti spolupráce.

Odpovědět

comment-avatar

Informace: Žádné osobní údaje nejsou povinné! Povinný je pouze text komentáře.


Související příspěvky