Nový vzhľad webu Lenovo Support

16. 8. 2014 | 9

Začiatkom tohto týždňa došlo k výraznej zmene vo vzhľade oficiálnej webovej stránky Lenovo Support. Teraz má sviežejší a prehľadnejší vzhľad, v ktorom je orientácie jednoduchá a už na vás nevyskakuje úvodná obrazovka z voľbou medzi radami zariadení Lenovo. Všetko je integrované do jednej stránky.

Starý design

Pokiaľ ste stránky Lenovo Support navštívili pred týždňom, vyskočilo na vás celoplošné okno s voľbou medzi jednotlivými radami zariadení Lenovo – Idea, Think, NAS. Bez pochýb boli najpoužívanejšie voľby Think a Idea. Avšak ich stránky podpory boli diametrálne odlišné a inak koncipované.

Úvodná stránka pre podporu Think zariadení bola rozdelená na niekoľko sekcií. Jedná sekcia bola rozdelená do 4 okien so základnými voľbami k podpore (napr. Ovládače a software). Následne pod ňou bola sekcia rozdelená do pod sebou umiestnených volieb – napr. tu bola umiestnená voľba s názvom Parts list (zoznam dielov). Po bokoch boli novinky a Q&A sekcia. Vzhľadovo vyzerala celá úvodná sekcia ako samostatná stránka vložená do inej stránky.

Nový design

Nový vzhľad Lenovo Support sa inšpiroval stránkami podpory pre zariadenia Idea, ktorá je integrovaná do celkového vzhľadu webovej stránky, teda nepôsobí ako stránka vložená do inej stránky. Celkový vzhľad je modernejší s využitím horizontálnych pruhov/sekcií. V prvej sekcii je umiestnený výber produktu podľa kategórie, produktového názvu alebo machine type (tieto voľby sú vhodné v situácií kedy nechcete zdĺhavo preklikávať cez rady a série).

novy-len-sup-web-2

V druhej sekcii sú uvedené tieto možnosti – stiahnutie software/ovládačov, prehľad manuálov, videá, nájdenie riešení, kontrola záruky. Pred tým, prípadne po ich zvolení, si však musíte vybrať svoj produkt.

Tretia sekcia ponúka možnosť navštívenia Lenovo fóra, kontaktné informácie (linky podpory, servisné strediska, …), pomoc v začiatkoch s vašim produktom (návody k použitiu, špecifikácie, ovládače – v podstate všetko, čo by ste si inak našli klasickým spôsobom cez voľbu produktu, no tu to je na jednom mieste).

Rovnako na stránke nájdete aj odkaz na centrum podpory pre Windows 8 a stránku, kde sa zoznámite s novým Windows 8. Vidíme tu aj novinky a klasické menu v hornej časti.

Celkovo je stránka podpory prehľadnejšia, jej vzhľad je modernejší a hodí sa k celkovému vzhľadu oficiálnych Lenovo stránok. Jej najväčšou chybou je, že nie je preložená do českého jazyka, a tak vyžaduje aspoň základnú znalosť angličtiny.

novy-len-sup-web-1

Ako je viditeľné z vyššie uvedeného výstrižku, informačná stránka vášho produktu je prehľadnejšia, jednoduchšie prepnete zo sekcie s ovládačmi do sekcie dielov, manuálom, videí, príslušenstva a pod.

Odpovědět

comment-avatar

Informace: Žádné osobní údaje nejsou povinné! Povinný je pouze text komentáře.


Související příspěvky